Bli medlem i SKAN

Her finner du informasjon om medlemsskap for organisasjoner og enkeltmedlemmer.
 

SKANs brosjyre

Her kan du laste ned eller bestille brosjyren vår

SKAN skal sette fokus på områder der kvinner spesielt berøres av rusgiftbruk

SKAN vil mobilisere kvinner/jenter til en tverrpolitisk og samfunnsaktiv innsats for redusert alkoholforbruk, utsettelse av drikkedebut og bedre tilpassede tilbud til kvinner i behandling. SKAN er en frivillig organisasjon som er uavhengig av politiske partier og religiøse retninger. SKAN skal jobbe på tre nivåer – Forbyggende, Behandlende, Samfunnspolitisk.

SKAN - Samarbeidsnettverk for Kvinner i Alkohol og Narkotikaspørsmål