Presse

Her finner du artikler fra media som er relatert til kvinner og alkohol/ narkotika

SIRUS-rapporter 4

Bruk av alkohol blant kvinner

Et fellestrekk for alle undersøkelsene er at forbruket av alkohol blant kvinner har økt. Etter en periode med stabilt alkoholforbruk fra 1970 til 1990, har det vært en økning de to siste tiårene. Kvinner har relativt sett økt sitt forbruk mer enn menn, men menn drikker fortsatt over dobbelt så mye som kvinner.

PULS NRK:

Alkohol øker brystkreft-faren

- I dag har vi god kunnskap om sammenhengen mellom alkohol og brystkreft. Likevel er det en åpenbar motstand mot å akseptere den blant folk flest, sier overlege Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret til NRK Puls.
SKAN - Samarbeidsnettverk for Kvinner i Alkohol og Narkotikaspørsmål